Chuyên các hệ thống mô phỏng cho đào tạo, dạy nghề bằng  công nghệ mô phỏng 3D và Thực tế ảo VR/AR/MR

© Mophong.top – Công Ty Mô Phỏng Thực Tế Ảo VR 3D

Các ứng dụng mô phỏng đang phát triển bùng nổ

Các ứng dụng mô phỏng đang phát triển bùng nổ trong thời gian gần đây. Được ứng dụng trong các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và giáo dục.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Leave a reply