Image module
Image module
Image module
Image module

Tàu Thủy - Tàu Hàng

Mô phỏng tàu thủy:

Mô phỏng tàu thủy bằng công nghệ 3D kết hơp với việc giả lập các thiết bị điều khiển, trang thiết bị trên tàu. Lập trình điều khiển các thiết bị, và cả con tàu đó sẽ có rất hữu ích. Việc hoàn thiện các bài mô phỏng sẽ giúp ích cho việc đào tạo sửa chữa Tàu. Thợ sửa máy, Thợ điện, các nhân viên vận hành các thiết bị may móc khác . Mô phỏng tàu thủy là một bước đầu quan trọng cho đổi mới đào tạo, thực hành.

Hệ thống mô phỏng đào tạo thủy thủ lái tàu:

Các thủy thủ, nhân viên trên một con tàu thủy sẽ thực hiện một nhiệm vụ khác nhau. Tất cả sẽ được gắn kết lại để tạo ra môt ekip vận hành suôn sẻ . Để thành thạo cần một quá trình tập luyện , thực hành các thao tác. Cũng như việc vận hành, liên lạc cũng như xử lý sự cố.

Muốn đạt được cần phải tập luyện, thao tác mà điều kiện thực hành trên tàu thật là hầu như không thể. Thứ nhất không có đủ điều kiện để bố trí tàu cho tập luyện. Thứ hai là một lần vận hành tàu rất tốn kém kinh phí . Các yếu tố và điều kiện khác khó đáp ứng. Dựng hệ thống mô phỏng bằng công nghệ mô phỏng 3D .  Công nghệ Thực tế ảo VR là một giải pháp hoàn hảo. Nó đáp ứng được các yêu cầu cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí .

Hệ thống mô  phỏng Tàu chở hàng đường biển và  Xà Lam:

Tương tự như trên, các hệ thông mô phỏng tàu hàng, mô phỏng xà lam cũng mục đích tương tự. Ngoài ra còn có các loại tàu thủy chuyên dụng như tàu chở Dầu, tàu vận chuyển hóa chất.. đều có thể triển khai phòng lab Mô phỏng 3D cho mục đích đào tạo. Trong Quân đội và cảnh sát biển Mô phỏng tàu chiến và tàu công vụ cũng là giải pháp chuyển đổi số trong huấn luyện, tạo ra những mô hình , phòng lab thực hành lý tưởng đáp ứng các mục tiêu huấn luyện, đào tạo.

Tăng thời gian tiếp cận, thực hành nhiều lần, các thao tác sẽ thành thạo. Nếu huấn luyện thường xuyên thì các kỹ năng thủy thủy sẽ rất tốt. Việc vận hành, xử lý các tình huống cũng tốt lên nhờ đươc học các tình huống đa dạng hơn. Mô phỏng và thực tế ảo nó xem như xu thế cho đào tạo ngành tàu thủy  nói chung. Đào tạo thủy thủ, thợ máy, thợ điện, hoa tiêu và các đội vận hành khác trên tàu .