Chuyên các hệ thống mô phỏng cho đào tạo, dạy nghề bằng  công nghệ mô phỏng 3D và Thực tế ảo VR/AR/MR

© Mophong.top – Công Ty Mô Phỏng Thực Tế Ảo VR 3D

Mô phỏng trong huấn luyện quân sự và an ninh

Image module
Image module
Image module

Mô phỏng quân sự/an ninh

Với lĩnh vực quân sự , tập luyện và thực hành theo các giáo án là rất quan trọng,

Các quân nhân, chiến sỹ được đào tạo, huấn luyện một cách hoàn toàn khác biệt. Những phương pháp và kinh nghiệm từ trước đến nay đươc đục kết và mang lại kết quả tương đối tốt. Những phần liên quan khí tài, vũ khí, máy móc cũng vậy, cố găng khắc phục thiếu thốn để đạt được một kết quả chấp nhận được. Vấn đề lớn là không phải lúc nào các thứ đó cũng có đủ trang bị cho thực hành, đặc biệt là khí tài, bối cảnh. Môi trường tình huống cần linh hoạt hơn cho việc thực hành giải quyết. Chưa nói đến các trường hợp nguy hiểm liên quan đến vũ khí, hay thực hành ra phá bom mìn. Chiến đấu trong môi trường vũ khí sinh, hóa học nguy hiểm,phức tạp.

Các hệ thống đắt tiền như tên lửa, ra da, xe tăng, pháo, tàu chiến, tàu ngầm. Chúng ta không thể tiếp cận thường xuyên cho việc luyện tập.  Sự tiếp xúc và tiếp cận thực hành rất hạn chế. Ngoài ra còn việc thực hành các bài phối hợp tác chiến, chiến thuật chung cần sự phối hợp giữa các loại phương tiện, các nhóm vận hành, các binh chủng đơn vị  khác nhau.

Nhu cầu sử dụng các hệ thống Mô phỏng trong Quân đội:

Hiện nay, có nhiều nước đã tự xây dựng các hệ thống mô phỏng vr phục vụ cho các bài huấn luyện nghiệp vụ khác nhau: Quân đội Mỹ xây dựng mô phỏng thực tế ảo cho Hải quân luyện tập. Hệ thống mô phỏng thực tế ảo đào tạo tàu ngầm. Các hệ thống đào tạo thủy thủ, tàu chiến mặt nước trong nhiều lược lượng quân đội khác nhau. Hệ thống huấn luyện xe tăng, tên lửa,hay phối hợp tác chiến, rà phá bom mìn …

Mô phỏng trong an ninh:

Cũng như trong quân đội, việc đào tạo, thực hành và huấn luyện trong ngành an ninh cũng thế. Các tình huống, môi trường, cần thao tác, thực hành là rất lớn. Trong khi đó thực tế về thiết bị, công cụ, hiền trường không thể đáp ứng đủ. Chính vì thế mà Mô phỏng thực tế ảo VR 3D là lựa chọn tối ưu nhất.

Mô phỏng huấn luyện quân đôi, đào tao nghiệp vụ cho chiến sỹ công an là một xu thế tất yếu. Việc áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo trong thực hành. Chuyển đổi số trong đào tạo các chiến sỹ và  các nhân viên an ninh là không thể bỏ qua hiện nay. Việc đầu tư tiền bạc, nhân công nhưng mang lại hiệu quả cao và lâu dài nhưng hiệu quả. Quan trọng hơn là tìm đươc các đối tác đủ khả năng triển khai các nội dung trên.