Chuyên các hệ thống mô phỏng cho đào tạo, dạy nghề bằng  công nghệ mô phỏng 3D và Thực tế ảo VR/AR/MR

© Mophong.top – Công Ty Mô Phỏng Thực Tế Ảo VR 3D

Ngành du lịch của Việt Nam tăng trưởng mạnh

Sự phát triển của Du lịch Việt Nam trong thời gian gần đây là rất ấn tượng, các chỉ số cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của các điểm đến tại các địa phương như Hạ long, Tam cốc, Quảng Bình …

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Leave a reply