Cứu hộ cứu nạn dùng công nghệ  VR/AR/MR và mô phỏng – giải pháp chuyển đổi số

Tổng quan cứu hộ cứu nạn : Với đặc trưng của công việc là phải xử lý nhanh, chính xác các tình huống của hiện trường. Việc nhanh hơn vài

Share