Mô phỏng thực hành cho truyền tải điện bằng lab thực tế ảo 3D và VR.

 Mô phỏng thực hành cho truyền tải điện bằng lab thực tế ảo 3D và VR. Ngành điện có nhiều công đoạn công việc từ sản xuất, truyền tải, phân

Share